Rado ćemo pomoći

Vaše ime*

E-mail*

Tema

Poruka

CREDO d.o.o.
21 Vincenta iz Kastva
10000 Zagreb

P.   +385 1 6171449
E.   info@credomovers.com

OIB: 56041868593
MBS: 080402177

Banka: Erste banka d.d. Rijeka
SWIFT: ESBCHR 22
IBAN: HR10 2402 0061 1000 7840 0

Registrirano pri Trgovačkom sudu u Zagrebu, Tt-15/21451-2
Temeljni kapital: 1.018.500 kn
Članovi uprave: Piero Peić